Kozy, Polska / Kanada?

podziękowania dla Jacka Sz. z Kóz (z miejscowości Kozy)

Maciej Sztafinski
*Feb. 5, 1863
+Feb. 2, 1929

Wladyslaw

+Stefan

 

Maria

??

 

Jozef

Jan

Alice

 

Jozef (Joe) A. Stafinski

^Kanada

Tania

 

Dan

Kay Ferschweiler [link]

??

 

Jan

+Maria

 

+Stanislaw

 

Jan

??

 

Karol

Marian
^Kozy

Teresa

 

Jan
^Kozy

@Jacek
^Kozy

+Barbara

 

Tadeusz
^Kozy

Stefania

??

 

Franciszek

+Bronislaw

 

+Adolf

 

Stanislawa

??

 

Aniela

[10 dzieci]

??

 

Anna

[5 dzieci]

??

 

Helena

[6 dzieci]

??

 

Stanislaw

Anna ??
*April 4, 1872
+Sept. 23, 1936