osoby z Polski nie ujęte w drzewach genealogicznych

[tel] oznacza, że osoba znajduje się w ksiażce telefonicznej TP DITEL

Stafińska Maria

 

26.10.1997

Stafiński Bogdan

 

xx.xx.1977

Stafiński Janusz

 

23.04.1989

Stafiński Józef

 

xx.xx.1989

Stafiński Roman 

 

27.06.1924

Stafiński Ryszard Witold 

 

26.07.2003

Stafiński Wincenty

 

23.03.1966

Stafiński Włodzimierz

 

31.03.1984

Ullmann-Stafińska Tamara

 

22.05.1996

 

Stafiński

Ryszard

Wincenty

1923

Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941

Stafiński

Wincenty

Marian

1884

Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941

Stafiński

Wincenty

Marian

1884

Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941

Stafiński

Wincenty

Antoni

1894

Więźniowie łagrów w obwodzie archangielskim